top of page

Vrijwilligers

Samen investeren in de toekomst,

vanuit het verleden en heden

De Heemtuin kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Er zijn circa 20 vrijwilligers werkzaam in de Heemtuin. Zij zorgen voor het onderhoud en beheer van de heemtuin.

Het onderhoud richt zich hoofdzakelijk op onderstaande activiteiten die met name zo moeten worden ingevuld dat een ieder er veel plezier aan beleeft.

• Onkruid weghalen

• Planten fatsoeneren

• Grond losmaken

• Maaiwerkzaamheden

• Boven komende stukjes puin verwijderen

• Verhardingen vrij houden van onkruid

Het onderhoud is niet per vak of thema verdeeld. Een vrijwilliger kan vrij kiezen uit de noodzakelijke werkzaamheden. In de praktijk ontstaan vanzelf voorkeuren. De coördinator van het onderhoud geeft aan welke werkzaamheden gedaan kunnen worden.

Tijdstippen

We hebben een paar vaste momenten dat diverse vrijwilligers aanwezig zijn.

Dat is de dinsdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur en de tweede zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.

Indien u enthousiast bent geworden en op de een of andere manier een bijdrage wilt leveren aan de Heemtuin dan kunt u altijd met iemand van het bestuur contact opnemen.

Ook kunt u langs komen.

bottom of page