Titel

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Jaaroverzicht Financien

Financieel overzicht 2017


Inkomsten in euro.

Sponsors                          950

Vrienden                         1000

Verhuur en verkoop          580

Acties                                500

Totaal                             3030

Uitgaven in euro.

Huisvestingskosten         1200

Onderhoudskosten tuin    250

Bestuurskosten                 800

Activiteiten                        850

Bankkosten                       140

Totaal                             3240

ANBI instelling


ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Heemtuin De Meulenwerf is erkend als ANBI –instelling. 

Het fiscaal nummer is 808661887B01

Zie voor meer informatie de website: www.belastingdienst.nl, onderdeel ANBI.


Stichting Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling, verwoord in de statuten, is beschreven bij het onderdeel “BELEID”.