Titel

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Financieel jaaroverzicht

ANBI instelling


Stichting Heemtuin de Meulenwerf is erkend als ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal nummer is 808661887B01

Zie voor meer informatie over de ANBI de website van de Belastingdienst, onderdeel ANBI.


Stichting Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling, verwoord in de statuten, is beschreven bij het onderdeel “Beleid”.