Titel

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Jaaroverzicht

In 2019 zijn enkele vrijwilligers gestopt en hebben zich ook enkele nieuwe vrijwilligers gemeld zodat de groep op sterkte is gebleven. Samen is er voor gezorgd dat de heemtuin er het hele jaar prachtig uit heeft gezien.


Hoofdpunten 2019

  • Het jaar begon met regen na de zeer droge zomer van 2018. Enkele zware windstoten in maart zorgden ervoor dat de tweede pergola afbrak. ( de eerste was in januari 2018 omgewaaid ) Inmiddels is de breuk hersteld.
  • Voor het onderhoud van de tuin konden we rekenen op een harde kern van zo’n twaalf vrijwilligers; elke dinsdagmiddag én een zaterdagochtend per maand wordt er gezamenlijk in de tuin gewerkt.
  • De huiszwaluw til is in de heemtuin geplaatst en is een mooie en grote aanwinst. Op 29 juni is de til met de naam “Henk Kouwenberg huiszwaluwtil” onthuld door Diny Kouwenberg. Gelijktijdig is het bijenhotel in gebruik genomen.
  • Voor de Clubsupport actie van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. is de aanschaf van klein gereedschap als bestedingsdoel opgegeven. De actie bracht ruim € 300,00 op.
  • In september heeft het voltallige college een bezoek gebracht aan de heemtuin. Zij waren onder de indruk van de opzet en de uitstraling van de tuin.
  • Tijdens de herfstvakantie werden onder de naam “Kleppermandagen” succesvolle natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tot en met 9 jaar met hun (groot)ouders. De Kleppermandagen tijdens de voorjaarsvakantie konden geen doorgang vinden wegens te weinig beschikbare vrijwilligers.
  • Het bestuur van de Stichting is versterkt met de komst van Lida Valk. Zij zal zich vooral richten op educatie.
  • De website is geactualiseerd en op diverse onderdelen vernieuwd en ziet er weer aantrekkelijk uit.

De verhuur van het Meulenhuys en het bezoek van groepen belangstellenden laat een duidelijk stijgende lijn zien.
Het “draaiend” houden van de heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo’n € 4000,00.

Om dit bedrag elk jaar bij elkaar te krijgen proberen we o.a. meer “Vrienden van de heemtuin” te werven.

ANBI instelling


Stichting Heemtuin de Meulenwerf is erkend als ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal nummer is 808661887B01

Zie voor meer informatie over de ANBI de website van de Belastingdienst, onderdeel ANBI.


Stichting Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling, verwoord in de statuten, is beschreven bij het onderdeel “Beleid”.