top of page

Jaaroverzicht

2023

2023 was het jaar met sterk wisselende weersomstandigheden. Het voorjaar was erg nat en vanaf half mei viel er bijna 6 weken geen regen. Het jaar eindigde weer met veel regen, waardoor er in de loop van december niet meer in de Heemtuin gewerkt kon worden.
In 2023 zijn twee vrijwilligers gestopt en heeft zich ook een nieuwe vrijwilliger gemeld. De groep is op sterkte om de Heemtuin goed te kunnen onderhouden. Samen is er voor gezorgd dat de Heemtuin er het hele jaar er goed uit heef gezien.


Hieronder de hoofdpunten van 2023 kort aangestipt:

 • Het jaar begon met parkeerproblemen. Vanaf 2013 kon er met toestemming van de gemeente Heusden geparkeerd worden op grond van de heemtuin. Begin januari kregen de geparkeerde vrijwilligers plotseling een parkeerbon. Het waarom is ons nog steeds onbekend. In oktober zijn er twee parkeerontheffingen verstrekt.

 • Voor het onderhoud van de tuin konden we rekenen op een harde kern van zo'n vijftien vrijwilligers; elke dinsdagmiddag én een zaterdagochtend per maand wordt er in de tuin gewerkt.

 • Ineke Kurpershoek, de eerste (!) vrijwilligster van de Heemtuin, heeft om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van de Heemtuin.

 • De Nieuwjaarsactiviteit is dit jaar gehouden in het Gouverneurshuis met een lezing over de geschiedenis van Heusden en aansluitend een bezoek aan de tentoonstelling.

 • De Clubsupport actie van de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. was weer een succes. De actie bracht ruim € 400,- op.

 • Besloten is om de vijver niet te vernieuwen, maar het onderhoud meer te richten op het laten ontstaan van een soort moeraszone.

 • Onder de naam "Natuur-Klepperman" zijn in het voorjaar en najaar weer succesvolle natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tussen 3 en 9 jaar met hun ouders/begeleiders. De heemkundekring "Onsenoort" verleende hun medewerking.

 • De educatiewerkgroep is in samenwerking met de Johannus Paulusschool een groenproject gestart. Kinderen van groep 4 zaaien en oogsten vooral groenten in een deel van de Heemtuin om zo te ervaren waar ons voedsel vandaan komt.
  Gezien het succes bij de kinderen wordt het project in 2024 voortgezet.

 • De folder uit 2016 is geactualiseerd en in een ander jasje gegoten. In 2024 zal deze worden uitgegeven.

 • Het “draaiend” houden van de Heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo’n € 4.000,- .
  Om dit bedrag elk jaar bij elkaar te krijgen proberen we op verschillende manieren inkomsten te werven.

ANBI instelling

Stichting Heemtuin de Meulenwerf is erkend als ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal

nummer is 808661887B01

Zie voor meer informatie over de ANBI de website van de Belastingdienst, onderdeel ANBI.

Stichting Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling, verwoord in de statuten, is beschreven bij het onderdeel “Beleid”.

bottom of page