top of page

Jaaroverzicht

De start van 2022 stond opnieuw in het teken van het Coronavirus. In februari kon het onderhoudswerk in zijn geheel hervat worden. Het waren (voorlopig ) de laatste speldenprikken van het virus. De zomer werd gekenmerkt door hoge temperaturen en een langdurige droogte. De beregeningspomp draaide overuren om de planten van het noodzakelijke water te voorzien. Zo kon veel droogteschade worden voorkomen en zag de heemtuin er het hele jaar goed en verzorgd uit.


Hieronder de hoofdpunten van 2022 kort aangestipt:

 • In 2022 is het aantal actieve vrijwilligers opnieuw iets toegenomen en kunnen de werkzaamheden goed verdeeld worden.
 • Eind februari was er een gezamenlijke activiteit i.p.v. de Nieuwjaarsactiviteit . Het bezoek aan en de toelichting over de functie en geschiedenis van de Bovenlandsche Sluis in Waalwijk was voor veel vrijwilligers verrassend en bijzonder interessant.
 • De verschillende banken in de heemtuin zijn grondig geschuurd en opnieuw behandeld zodat ze nog jaren kunnen functioneren.
 • Een niet verwachte actie van De Coöp Heusden om de heemtuin drie maanden als goed doel voor het doneren van het statiegeld aan te merken, was een welkome inkomstenbron.
 • De Clubsupport actie van de Rabobank ’s-Hertogenbosch was opnieuw een succes met een opbrengst van ruim 484 euro.
 • De “Kleppermandag”, natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tot en met 9 jaar met hun (groot)ouders kon dit jaar weer in het voorjaar en najaar worden gehouden.
 • De educatiewerkgroep is uitgebreid met twee nieuwe leden.
 • Een actie is opgezet om meer “vrienden van de heemtuin” te werven. De actie wordt voortgezet in het voorjaar van 2023.
 • Het verzoek voor de aanschaf van een nieuwe regenton is door “Beleven in de Vesting” gehonoreerd met een bijdrage van bijna 500 euro.
 • De eerste stappen zijn gezet om de contacten met het RBT ( Regionaal Bureau voor Toerisme ) te intensiveren.
 • Het “draaiend” houden van de heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo’n EUR 4.000,- . Om dit bedrag elk jaar bij elkaar te krijgen proberen we op verschillende manieren inkomsten te werven.


2021 is opnieuw een bijzonder jaar geworden. Het Coronavirus bleef in golven rondwaren en had grote invloed op het dagelijks leven zoals de lange schoolsluiting en de avondklok. Ook voor het werk in de heemtuin waren steeds aanpassingen nodig door veranderende regelgeving. In mei zakte het virus weg en geleidelijk kon het leven en het onderhoud meer op normale wijze opgepakt worden. Na drie droge jaren was 2021 een nat jaar met regelmatig stevige buien. Dit was goed voor de plantengroei in de heemtuin. In november nam het aantal besmettingen weer toe en kwamen er opnieuw maatregelen. Op 18 december werd onverwachts weer een lockdown afgekondigd en kwam het werk in de heemtuin iets eerder dan gepland, stil te liggen.


Hieronder de hoofdpunten van 2021:

 • In 2021 is het aantal actieve vrijwilligers opnieuw iets toegenomen en kunnen de werkzaamheden goed verdeeld worden.
 • In september hebben we afscheid genomen van Anton en Betty van der Lee. Anton was vanaf de beginfase in 2004 actief voor de Stichting. Eerst als bestuurslid, daarna als conservator van de archeologische vondsten en de laatste jaren als vrijwilliger in de heemtuin samen met Betty.
 • Borden bij de plantvakken zijn vernieuwd en de verdwenen borden zijn opnieuw geplaatst uit de bijdrage in 2020 van “Beleven in de Vesting”.
 • De Clubsupport actie van de Rabobank ’s-Hertogenbosch was een groot succes met een opbrengst van bijna EUR 469,-.
 • De rode split op de paden is aangevuld met rode kwartsiet edelsplit.
 • De “Kleppermandag”, natuur-educatie-dagen georganiseerd voor kinderen tot en met 9 jaar met hun (groot)ouders kon eindelijk in oktober gehouden worden.
 • Gekozen is voor een weekend buiten de Herfstvakantie om meer vrijwilligers te krijgen en dat is gelukt.
 • Het Meulenhuys is opnieuw geschilderd en de belettering aan de dijkzijde is grondig onder handen genomen.
 • In en aan de huiszwaluwtil hebben zich in 2021 geen zwaluwen genesteld.
 • Rosa Zorg Thuis heeft regelmatig gebruik gemaakt van het Meulenhuys voor haar activiteit Begeleiding Op Locatie (BOL).
 • Het “draaiend” houden van de heemtuin kost jaarlijks gemiddeld zo’n EUR 4.000,- . Om dit bedrag elk jaar bij elkaar te krijgen proberen we op verschillende manieren inkomsten te werven. ANBI instelling

Stichting Heemtuin de Meulenwerf is erkend als ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ons fiscaal

nummer is 808661887B01

Zie voor meer informatie over de ANBI de website van de Belastingdienst, onderdeel ANBI.

Stichting Heemtuin De Meulenwerf kent geen beloningsbeleid. De stichting draait volledig op vrijwilligers.

De doelstelling, verwoord in de statuten, is beschreven bij het onderdeel “Beleid”.

bottom of page