top of page

Beleid

image.jpg

Het zorgvuldig beheren van een tuin waarin:

  • De natuur uit de (vroegere) omgeving zichtbaar wordt. Op de hooggelegen stroomrug: boomgaarden, bloemrijk grasland en akkers. Op de laaggelegen komgronden: hooiland, griendveld, rietveld, moeras en natte ruigte.
  • Zichtbaar wordt hoe planten, gewassen en kruiden essentieel waren bij het uitoefenen van vroegere beroepen (dokter, monnik, kleermaker, bierbrouwer, kruidenier etc.)

  • Vergeten groente opnieuw tot bloei en rijping komen.

  • Natuurbeleving mogelijk is voor mensen, jong én oud, al dan niet met een handicap, door niet alleen goed de ogen te gebruiken, maar ook de handen, de neus en de oren. Dit onder meer door middel van educatie én een tast-, geur-en geluidsroute.

  • Verbinding wordt gelegd met de historische omgeving van Heusden en het leven van de mensen in het vroegere Heusden. Niet alleen de directe omgeving, de specifieke aanleg van de tuin en de in de tuin liggende grote stenen die reflecteren aan oude gebouwen en verwijzen naar het verleden. Ook de in de tuin gevonden voorwerpen (o.a. allerlei huisraad, munten en speelmiddelen) brengen de bewoners van vroeger tot leven.

  • De archeologische vondsten worden tentoongesteld in het in de tuin gelegen Meulenhuys.

  • Plaats is voor stilte, tot rust komen, verwondering, ontdekken, ontmoeten, samenwerken, voelen, ruiken, luisteren, kijken en ook: werken in de tuin.

  • Het delen van de tuin met mensen, oud en jong, van dichtbij en veraf, al dan niet met een handicap door:

  • Het openstellen van de tuin voor mensen die hiervan willen genieten.

  • Door voorlichting over de kwaliteiten van de tuin, de natuur en het belang van een gezonde natuur voor het leven van alledag middels rondleidingen en educatieprojecten (o.m. kleppermanproject voor kinderen).

 

Bij dit alles wordt zoveel mogelijk samengewerkt met anderen: Heusdenaren, scholen, gemeente Heusden, Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden, Heemkundekring Onsenoord, heemtuinen, natuurorganisaties, plaatselijke ondernemers en het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) "De Langstraat".

bottom of page