top of page

Wat is er in de tuin te vinden? 

De beplanting van de tuin is een afspiegeling van dat wat typerend is of was voor de vesting Heusden en de directe omgeving, het rivierengebied. In de tuin is een hoogteverschil van 60 centimeter. Dit weerspiegelt de kenmerken van het oude rivierenlandschap. De hoger gelegen delen grijpen terug naar Heusden als vestingstad. Hier vindt u de boomgaard met oude fruitrassen - vroeger nodig voor het voedsel -, het bloemrijk grasland, de akkers en de planten voor de ambachten. Zo kunnen we terugzien wat de kloosterlieden, de bierbrouwers, de geneesheren en ook de kleermaker gebruikten.

Daarnaast wordt een deel jaarlijks ingeplant en ingezaaid met “vergeten groenten” en een stuk is ingericht als boerinnentuin.

De lager gelegen delen, de komgronden, hebben een relatie met de omgeving van Heusden met het natte hooiland, het rietveld en de natte ruigte.

Rondom de Heemtuin stonden vroeger vele kleine huisjes en herbergen, die namen droegen als Halve Maen, Blauwe Swaen, Marcus de Roeper etc. Die namen zijn nu terug te vinden op de verspreid liggende stenen ornamenten. Bij de oude paardenkastanje is het gedicht:“Ik ben een spiegel” in een stenen ornament gebeiteld. Het gedicht is speciaal voor de Heemtuin geschreven door Mariska Muizelaar-de Boer.

Een apart onderdeel van de Heemtuin is de geur- smaak en tastroute, speciaal voor minder validen.

In 2010 is het Meulenhuys gebouwd en in gebruik genomen voor ontvangst van bezoekers, het tentoonstellen van archeologische vondsten, koffieruimte voor de vrijwilligers en opslag van materialmen.

Heemtuin de Meulenwerf organiseert in de meivakantie en in de herfstvakantie de Natuur-Kleppermandagen voor kinderen.

De Stichting Heemtuin De Meulenwerf wil daarnaast educatieve projecten voor de basisscholen in de gemeente Heusden en de omliggende gemeenten opzetten. Dit wil zij doen in samenwerking met de basisscholen, Natuur- en Milieuvereniging Heusden, Heemkundekring Onsenoort, maar ook met andere stichtingen en verenigingen 

Legenda plantenvakken:

S1: Oude korenrassen

S2: Boerinnentuin

S3: Akker en vergeten groenten

S4: Boomgaard en voedselrijk grasland

S5: Boomgaard en schraal grasland

A1: Geneesheer

A2: Kloosterlieden

A3: Kruiden (-ier)

A4: De volder

T1: De geurroute

T2: De geurroute

T3: De Tastroute

T4: De Geluidroute

K1: Rotstuin

K2: Hooiland

K3: Rietvegetatie en zwaluwtil

K4: Plas-drassituatie, moeras

K5: Griend met natte ruigte

K6: Gazom met oude perenboom

K7: Griendveld

bottom of page