top of page

De Heemtuinbewoners

De fauna in de Heemtuin heeft zich naar verwachting snel ontwikkeld. Veel soorten vogels en insecten bezoeken de Heemtuin. De diverse soorten nestkastjes en het insectenhotel hebben daaraan bijgedragen. De in 2016 aangelegde planten- en insectenmuur geeft nog een extra impuls. In 2019 is tegelijkertijd met de zwaluwtil een bijenhotel geplaatst. De zwaluwtil biedt ook vleermuizen onderdak.

Ook de vijver trekt diverse insecten en andere dieren aan.

Als u als bezoeker van onze tuin bijzondere waarnemingen doet, verzoeken wij u dit ons te melden. Uw melding wordt daarna op onze website gezet. Voor meldingen kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Adri van den Hoven.

bottom of page